Wachtlijstbemiddeling

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u lang moet wachten op zorg die u het liefst zo snel mogelijk ontvangt, dan komt u in wellicht in aanmerking komt voor wachttijdbemiddeling, ook wel wachtlijstbemiddeling genoemd. Dit kunt u zelfstandig aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Hiermee kunt u sneller geholpen worden en zult u in de meeste gevallen ook sneller de nodige zorg ontvangen. Veel wachtenden weten niet goed wat wachtlijstbemiddeling precies inhoudt of weten niet eens dat het bestaat. We leggen het u graag even uit.

Wat is wachtlijstbemiddeling?

Er is landelijk vastgesteld dat er bepaalde maximale wachtlijsten zijn voor specifieke behandelingen. Dit is de Treeknorm. Deze verandert jaarlijks. Zo zou u binnen 4 weken een knieoperatie moeten kunnen krijgen en moet een heupoperatie binnen 5 weken gerealiseerd worden. Is uw wachttijd langer dan de Treeknorm? In dat geval kunt u via uw zorgverzekeraar gebruik maken van wachtlijstbemiddeling.

Hoe gaat het in zijn werk?

U belt uw zorgverzekeraar met het bericht dat uw wachttijd te lang is. Ze zullen zelf vervolgens controleren of dit het geval is. Zo ja, dan zal de zorgverzekeraar gaan kijken waar u voor uw behandeling sneller terecht kunt. Uiteraard wordt eerst gekeken binnen uw regio. Mocht daar niets gevonden worden, dan wordt er landelijk gekeken, en daarna zelfs in onze buurlanden Duitsland en België.

Deze maatregel verbeterd de doorstroom en zorgt er ook voor dat de wachttijden niet oneindig lang oplopen. Spoedeisende gevallen vallen buiten de regeling en in een dergelijk geval wordt u altijd meteen behandeld in uw eigen ziekenhuis of bij uw eigen zorgaanbieder.

Wat kost wachtlijstbemiddeling?

Voor wachtlijstbemiddeling zullen nooit kosten in rekening gebracht worden. Dit wordt namelijk door iedere zorgverzekeraar voor honderd procent vergoed (zie zorgverzekeringen van Web zorg).

Belangrijk om te weten

Als u 2 maanden moet wachten in Ziekenhuis A, en u gaat vervolgens naar Ziekenhuis B door wachtlijstbemiddeling, dan zult u het gehele traject (inclusief vervolgafspraken en vervolgbehandelingen voor dezelfde aandoening) in ziekenhuis B moeten doorlopen. Daarnaast is het erg belangrijk om te realiseren dat u van de wachtlijst in Ziekenhuis A wordt gehaald zodra u de behandeling in Ziekenhuis B accepteert.

Terug naar overzicht