Wachttijden GGZ

Wachtlijsten in de GGZ

GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. De instellingen en bedrijven in deze sector houden zich bijvoorbeeld bezig met het voorkomen, genezen of behandelen van psychische aandoeningen. Daarnaast helpen ze mensen met een chronische psychische aandoening bij het deelnemen aan de samenleving. Of ze bieden hulp aan ernstig verwarde of verslaafde mensen die uit zichzelf geen hulp zoeken. De GGZ is daarom een tak van de zorg die veel vraagt om gespecialiseerde behandelaren voor haar patiënten.

Oorzaak langere wachtlijsten

De vraag naar zorg binnen de GGZ is geen drastische stijger, maar door een te kort aan specialisten lopen de wachtlijsten snel op. Buiten een tekort aan specialisten zijn er meer verklaringen voor de lange wachtlijsten. Zo kunnen veel instellingen te maken krijgen met een tekort aan bedden of woonruimte. Ook bestaat er een mogelijkheid dat de specialisten het te druk hebben met meerdere spoedgevallen, zoals patiënten met een eetstoornis of een psychose. Hierdoor moeten patiënten met minder acute klachten wachten. De laatste reden voor langere wachtlijsten is dat veel zorgverzekeraars minder geld beschikbaar stellen.

Wachttijdbemiddeling GGZ

Wanneer u erg lang moet wachten op zorg van de GGZ dan kunt u ook gebruikmaken van wachttijdbemiddeling. Vele grote instellingen hebben namelijk wachtlijsten die soms wel op kunnen lopen tot vijftien weken. Door uit te wijken naar een andere instelling kunt u veel tijd besparen en kunt u eerder worden geholpen. Veel mensen die op een wachtlijst staan voor zorg binnen de GGZ zijn er niet van op te hoogte dat zij gebruik kunnen maken van wachttijdbemiddeling. Dit is namelijk vaker wel het geval dan niet.

Door te bellen naar uw zorgverzekeraar en aan te geven dat u te lang moet wachten, kunt u de wachttijdbemiddeling in gang zetten. Het is wel belangrijk om te beseffen dat u het zorgtraject moet afmaken in de instelling waar u begint.

Terug naar overzicht